NM Kvalifisering 2019 – Videogjennomgang

Etter hver test vil NM-utvalget ta kontakt med utøvere som plassere i toppen i de forskjellige klassene. For 2019 kvalifiseringen har vi tatt kontakt med 37 utøvere per test – for totalt 74 videoer til gjennomgang i uke 1. Etter begge kvalifiseringsukene er over vil vi videre ta kontakt med flere utøvere som ligger på kvalifiseringsplass sammenlagt for videre stikkprøver.

UKE 1: 19.1 & 19.2

Generelt er nivået på de tekniske utførelsene bra. Samtidig er det å sette de samme kravene til alle utøvere veldig viktig for NOR3F. Vi tar standardene på alvor, og de videoene vi ser får en nøye gjennomgang. For uke 1 så var samtlige 19.1 utførelser godkjent.

19.2 har en del flere elementer enn 19.1 og her ble det også behov for å gjøre flere justeringer. Her er noen gjengangere av feil:

  • Utøver får hjelp til å re-sette ro-maskin

  • Utøver starter å ro eller fortsetter å ro uten å oppnådd kravene til å ro (sitte på setet, begge bein på, ei hand på håndtak)

  • Tjuvstart på ny runde, eller fullfører siste repetisjon når tiden er ute

  • Dybde på thrusters

  • DBs helt opp på Cleans

Utøvere det gjelder får en egen e-post som sier hva som var feilen og antall repetisjoner som justeres. Dette vil være reflektert i leaderboardet etter informasjon om endelig leaderboard er informert om i sosiale medier. Totalt ble 7 av de 37 resultatene vi vurderte på 19.2 justert. Fra 1 til 40 reps.

UKE 2: Kommer.