Bli med på norgesmesterskap i Tri-Erg!

Bli med på NM i Tri-Erg! Et sekundær-NM sanksjonert av forbundet.

Hvor: Crossfit Oslo
Når: 14. – 15. september, 2019
Påmelding: Åpner den 5. august via BoxPeak
For hvem: Både teams (3 stk av samme kjønn) og individuelt, 3 tester hvor alle maskiner brukes i hver test.

Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) sanksjonerer og er med å arrangere NM i Tri-Erg som går av stabelen 14.-15. september i Oslo. Konkurransen arrangeres i samarbeid med våre partnere CrossFit Oslo (som også var partner under det første ordinære norgesmesterskapet i 2018) og Concept2 Norge som er forbundspartner. Dette vil være et sekundært NM i forbundet og vil ha et sterkt fokus på utholdenhet ved å ha de 3 Erg-ene som ofte brukes i functional fitness.

Hvordan skiller dette seg fra NM i Functional Fitness?

Functional Fitness er begrepet for idretten vår, og her har vi forskjellige grener. Grenen som er laget for å finne den mest gjennomtrente er Individual Medley som består av de 6 testene; Capacity, Strength, Endurance, Skill, Mixed Modal og Power.

I tillegg har vårt internasjonale forbund definert noen andre konkurranseformer, blant annet Team Medley (hvor vi er regjerne verdensmester fra 2018), partner head-to-head som er et utslagsformat brukt av våre sanksjonerte konkurranser Team Clash Tournament i 2018 og 2019 og flere.

Nå velger vi å teste ut et nytt format, Tri-Erg (individuelt og teams på 3 personer). Her vi det være 3 tester på 1 dag, og testene vil dekke 3 forskjellige kategorier: power, endurance og strategic. Hver av testene vil involvere alle 3 Erg-maskinene (Concept 2 sine ergometermaskiner, row, ski, bike).

Er det normalt med “sekundære NM”?

Sekundært NM er et begrep vi bruker, men det er veldig normalt at også andre særidrettsforbund arrangerer flere NM. Faktisk har NIF de siste årene introdusert et nytt konsept kalt NM-Veka hvor de vektlegger bredden som finnes i idretten og bruker en uke til å arrangere et stort antall Norgesmesterskap i små idretter/grener innenfor mer etablerte særidretter. Eksempelvis ble det arrangert NM i Kajakpolo fra Norges Padleforbund, NM i Håndbak og Tautrekking fra Norges Bryteforbund og Roller Derby fra Norges Skøyteforbund for å nevne noen mer eksotiske.

Hva med lisens og medlemskap?

Generelt for alle konkurranser som sanksjoneres av NOR3F så må man ha konkurranselisens. Da Tri-Erg er en snevrere gren enn generell functional fitness (individual medley etc.) så åpner vi opp for å kjøpe 1-gangslisens. Det vil si at alle som har lisens, eller ønsker å melde seg inn i klubb og kjøpe konurranselisens som igjen kan brukes på alle andre NOR3F-konkurranser vil få “basispris” på Tri-Erg. Andre deltakere må betale en engangsavgift på 100,- for individuelle og 200,- for teams.

Blir dette en fast greie? Finnes det VM?

2019 er første gang vi tester ut Tri-Erg NM og det er ikke planlagt noe VM. Som forbund er vi interessert i å tilby en bredde av tilbud og konkurransemuligheter for medlemmene våre, så dersom dette er en suksess er det muligheter for gjentakelse.