NOR3F og Antidoping

Etter at vi la ut nyheten om at en mannlig utøver er dømt for bruk av ulovlig stoff har det kommet en del reaksjoner og spørsmål. Vi vil med denne bloggposten forsøke å adressere disse og informere om vår prosess.

For å være helt klare – vi tar fullt og helt avstand fra all doping.

 

Bakgrunn
En av de sentrale grunnene til at forbundet ble opprettet og søkte medlemskap i NIF var å få tilgang til Antidoping Norge. Frem til da hadde “functional fitness” som idrett i Norge vært helt uregulert, inkludert et ikke-eksisterende antidoping program og ingen dedikert testing av functional fitness utøvere i Norge.

Dette endret seg med NOR3Fs opptak i NIF. Forbundet jobber for en rettferdig og dopingfri idrett som sikrer at alle konkurrerer på like vilkår. Det innebærer at testing, domfelling, og utvelgelse av testkandidater gjøres av Antidoping Norge. Forbundets jobb er å spre kunnskap, forebygge og drive holdningsskapende arbeid, samt sikre at dommer ilagt av ADNO blir etterlevd. 

Bare få måneder etter vårt opptak i NIF (Mai 2019) ble store deler av utøverne under Norgesmesterskapet 2019 testet av Antidoping Norge. Videre har det vært fortløpende testing styrt og utført av ADNO. Nå i 2021 fikk vi den første positive testen på en functional fitnessutøver.

 

Positiv test
Som beskrevet i nyhetssaken “En mannlig utøver i Functional Fitness har avlagt en positiv dopingprøve hos Antidoping Norge for stoffet testosteron metabolitter. Utøveren har fått en utestengelsesdom på 3 år av påtalenemden i ADNO.”

 

Publisering
Vi er underlagt full taushetsplikt mht. personer som blir sanksjonert, og en domfelt utøver velger selv om de ønsker å gå ut med saken. Personvernet står høyt, og spesielt så lenge det ikke er en offentlig person saken gjelder. Vi har derfor ikke mulighet å dele navn, alder, hjemmeklubb eller annen info for å identifisere utøveren.

Videre skal sanksjoner skal være sportslige, ikke sosiale (uthengelse), og sikre at denne utøveren ikke får delta på noen arrangementer i idrettens regi. Samtidig er dette en milepæl for idretten og forbundet på godt og vondt og noe som vi skal og ønsker å informere om. Det er synd at vi har hatt en positiv prøve, men samtidig er vi glade for at systemet fungerer, at det blir ilagt sanksjoner, og for at et helprofesjonelt utenforstående organ håndterer disse sakene. En rettferdig idrett er det vi jobber for, og det innebærer nettopp at utøvere blir tatt og utestengt ved bruk av ulovlige midler.

Foruten de obligatoriske infomasjonskanalene som er Antidoping Norges Oversikt og informasjon til hjemmeklubben til den domfelte utøveren så valgte styret i NOR3F å i tillegg kommunisere dette:

  • Til alle klubbledere som igjen står fritt til å dele videre i sine kanaler

  • På våre egne nyhetssider

Dette er kanaler som hovedsakelig er rettet mot våre medlemmer – klubbene og utøverne. 

Vi antok at ved å dele med alle klubbledere og via nettsider så ville det resultere i at alle i det relativt lille utøvermiljøet i Norge kjapt ville få informasjonen. Det tror vi også har skjedd nå, men vi forventet ikke den type reaksjoner – derav denne blogposten for å utdype.

 

Spørsmål og svar

Prøver dere å beskytte den domfelte utøveren?
Nei. Forbundet (og hjemmeklubb) er underlagt taushetsplikt mtp. navnet da dette ikke er en offentlig person. Testen ble også utført utenom konkurranse så det er ingen endringer på noen konkurranseresultater som også kunne gitt oss grunnlag for å dele mer informasjon.

Samtidig som vi opprettholder taushetsplikten tar vi full avstand fra all doping og står fullt og helt for ADNOs avgjørelse.

 

Hvorfor ble saken ikke postet i SoMe, prøver dere å dysse den ned?
Dette er første gang vi som forbund er i denne situasjonen og her har vi forhørt oss med både Antidoping Norge og andre idrettsforbund om hva som både er lov og hvordan andre idrettsforbund løser det. 

Vi valgte å kommunisere direkte til alle klubbledere samt legge informasjonen på våre nettsider som nevnt over da det opplevdes som riktige kanaler for denne type nyhet. Det ble ikke lagt i sosiale medier i første omgang da av flere grunner, blant annet at FB/IG er mye bredere kanaler med annet fokus, og at vi ikke ville legge opp til en sosial hetsing med navn og spekulasjoner i kommentarfeltet. 

Nå velger vi allikevel å dele i SoMe + ha denne bloggposten da det er fremstår som et ønske fra flere medlemmer. Vi ber derfor om å unngå å dele navn og spekulasjoner i kommentarfeltet.

Til slutt, nei, vi har ingen ønske om å dysse ned saken, og tvert imot mener det er et godt eksempel på at vi har et fungerende system.

 

Hvordan vil dette bli i fremtiden?
Styret, generalsekretær og antidopingansvarlig vil ta en ny runde og definere en tydelig prosess for kommunikasjon fremover. Noen ganger, f.eks. dersom man tester positivt ifm. mesterskap og vi får en ny Norgesmester el. vil det være helt naturlig å informere i SoMe om ny Norgesmester, andre ganger fremstår det mer uklart hva som er rett kanal og metode. Vi hører deres innspill og vil justere.

 

Innspill og engasjement mottas med takk
Vi er et forbund for utøverene og vi setter pris på all input for å bli bedre. Noen av dere har også valgt å kommentere på en saklig og direkte måte til oss for å be om mer informasjon i denne saken – slike tilbakemeldinger setter vi spesielt pris på og vi vil alltid gjøre vårt for å forklare valg samt justere retning der vi ser at vi kan forbedre oss.

Forbundet er også i all hovedsak en frivillig organisasjon og vi har plass til mange flere frivillige – så om DU sitter med ideer til hvordan ting kunne vært gjort bedre, om det gjelder antidoping eller andre ting, og har lyst å bruke noe fritid på å forbedre forbundet og sporten vi alle er glad i så er det åpne dører for engasjerte personer her – ta kontakt 🙂