Vi tar sterk avstand fra Russlands krigshandlinger mot Ukraina.

Som følge av den svært alvorlige situasjonen som nå har oppstått, mener vi det ikke riktig å gjennomføre idrettsarrangementer i Russland.

Det er enda ikke avklart fra iF3 hva som blir utfallet av situasjonen for VM, men NOR3F ved styret har bestemt at forbundet følger NIFs anbefalinger, og vi vil ikke sende våre utøvere til Moskva slik situasjonen er nå.

Vi oppfordrer iF3 til å flytte det planlagte verdensmesterskapet i 2022 fra Russland.

______________________________________________________

We strongly dissociate from Russia’s hostilities against Ukraine.

Due to the very serious situation that has now arisen, we do not consider it appropriate to hold sporting events in Russia.

It has not yet been clarified from iF3 what the outcome of the situation for worlds will be, but NOR3Fs board has decided that we will follow NIF’s recommendations, and we will not send our athletes to Moscow as the situation is now.

We strongly encourage the iF3 to move the planned 2022 World Championship from Russia