Jar IL satser på Functional Fitness

ØNSKER Å BYGGE ET SUNT MILJØ FOR BÅDE VOKSNE OG BARN

Vi har de siste sesongene gjort en del grep, blant annet gått fra å være en ren foreldredrevet klubb til å få ansatte. Dette har ført til en profesjonalisering av klubben. Vi har nå ansatte trenere og strukturerer opp klubben både administrativt og sportslig. Det vi ser er at skal man bli en god utøver så er det viktig å være atletisk – derfor har vi gjort en satsning på å oppgradere fasilitetene utenfor isen, forteller Knut Henrik.

Functional Fitness vil tilbys ikke bare til medlemmene de allerede har i klubben, men også til foreldre som kan få inn en treningsøkt mens barna er på trening:

-Vi satser mye på off-ice trening og der tror vi FF er en fin ting for våre utøvere. I tillegg er vi opptatt av å bygge et sunt miljø både for voksne og barn. Derfor så er det å kunne tilby trening under ordnede forhold med gode trenere i grupper også for voksne viktig. Vi tror dette vil være sosialt og nyttig for å bygge enda sterkere bånd til ishallen og klubben. Det at de voksne blir mer med og får tilhørighet og føler eierskap til klubb og anlegg samtidig som de er aktive er bra både for helse og klubb. Det er også fint tilbud til de som «faller fra» på de idrettene idrettslaget tilbyr slik at de kan fortsett være en del av miljøet både i klubben og anlegget.

  • Hvilke synergier og felles verdier har FF med deres andre idretter?

Trening, helse, miljø, sunnhet.

SATSER PÅ LIVSLANG TRENINGSGLEDE OG GODE TRENINGSMILJØER

FF er en kompleks idrett på samme måte som våre idretter. Det er mye man skal beherske for å bli en god utøver. Så en atletisk sterk kropp er nødvendig – det er noe FF kan hjelpe oss med. Men vi skal også være edruelig og vi vet at få kan leve av den idretten de bedriver med så det at vi har et godt miljø der forutsetningene for å lykkes ligger til rette er det viktigste. Det at man er aktiv, har det gøy sammen med venner og at de kan lære seg å være aktive gjennom et helt liv er også en viktig greie for oss, forteller Knut Henrik.

Det er mye man skal beherske for å bli en god utøver. Så en atletisk sterk kropp er nødvendig – det er noe FF kan hjelpe oss med.

-De som satser har alle muligheter i Jar gjennom gode trenere, gode treningsmuligheter og flotte fasiliteter, det at FF kommer inn gjør at mulighetene blir enda større og vi får enda en gren å kunne bygge et godt klubbmiljø i. Vi tror at det at vi som klubb har et stort ansvar ovenfor våre medlemmer til å gi noe tilbake. Blir en profesjonell skal vi selvfølgelig klappe oss på brystet og heie på de, men det viktigste er at de blir gode ambassadører der de flest normale er i arbeidslivet etter endt «karriere».


Er du en del av, eller kjenner til et fleridrettslag som ønsker å starte med Functional Fitness? Ta kontakt med oss på klubb@nor3f.no 🙂