Saksliste NOR3F forbundsting

Det vises til innkalling til NOR3Fs forbundsting av 27.03.23.

Forbundstinget avholdes onsdag 24.mai 2023 på Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo.

Tidspunkt: 16:00 til vi er ferdige.

Deltagelse via nettet er mulig, også for å avgi stemmer dersom du er stemmeberettiget. Trykk her ved møtestart for å delta digitalt.

Forbundstingets sammensetning og oppgaver følger av NOR3Fs lov § 11-13.

Saksliste finner du her. 

Alle dokumenter finner du her.

 

Med vennlig hilsen
Norges Functional Fitnessforbund