NORGES FUNCTIONAL
FITNESSFORBUND

Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) ble offisielt stiftet 18. oktober 2017, og ble i mai 2019 en del av Norges Idrettsforbund.  

Vår visjon er å fremme Functional Fitness som idrett i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren.

HVA ER NOR3F?

Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) sitt formål er å fremme Functional Fitness i Norge, og representere idretten internasjonalt. NOR3Fs visjon er «fremme Functional Fitness som idrett i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren».

01

utøveren i fokus

Mest mulig tilbake til utøveren: NOR3F som annen idrett i Norge er non-profit, slik at alle våre midler går til å skape aktivitet og legge til rette for våre medlemmer.

02

Antidoping

Vi er en del av WADA og Antidoping Norge, og alle våre medlemmer er underlagt deres regelverk.

03

Forsikring

Dersom skader eller ulykker skulle oppstå, både på trening og under konkurranse er du dekket. Les mer om vår svært gunstige forsikringsordning her.

04

Fair play

Fair play og inkludering er svært viktig for oss, og vi ønsker å legge til rette for aktivitet som passer for alle. Vi har gode varslingssystemer du kan ta i bruk dersom du er et utsatt for hendelser som ikke hører hjemme i idretten. Klikk her for å lese mer om varsling.

05

Konkurranser

Konkurranser med like vilkår, samt opplærte og sertifiserte dommere som er underlagt vår regelbok og standarder. Vi jobber hardt for å tilby de beste konkurransene, trenerutdanning og breddesamlinger for ungdom, master og andre i Norge - disse er kun åpne for medlemmer

06

Medlem av NIF

Vi er medlem av NIF og er dermed en anerkjent idrett i Norge, og fra og med 2020 fikk vi vår del av tippemidlene. Ved å melde deg inn bidrar du til at vår andel tippemidler øker, og at vi dermed kan skape mer og bedre aktivitet for våre medlemmer.

Hvorfor bli medlem?

Forsikring

Gjennom medlemskapet har du tilgang til en svært gunstig forsikring som dekker deg dersom skader eller ulykker skulle oppstå, både på trening og under konkurranser.

Antidoping

Vi er en del av WADA og Antidoping Norge, dette sikrer deg som utøver like vilkår i konkurranser og er med på å bygge opp functional fitness som en seriøs idrett.

NIF

Vi er en del av Norges Idrettsforbund og er dermed en anerkjent idrett i Norge. Dette gir alle våre medlemmer svært gode og viktige fordeler. 

Non-Profit

Vi er en frivillig, non-profitt organisasjon som jobber aktivt for å legge best mulig til rette for våre utøvere.

BLOGG & NYHETER

Hold deg oppdatert på hva som skjer i NOR3F.

STARTE KLUBB?

worlds_Day1-51

starte klubb

Vi ønsker alle nye klubber velkommen til forbundet, og kan tilby god støtte og oppfølging for dere som ønsker en aktiv klubb. Dersom du ønsker å starte klubb kan du lese mer om det her.

worlds_Day1-36

klubbdrift

Alle våre medlemsklubber får mange gode fordeler via NIF, og vi jobber hardt med å utvikle mulighetene for klubbene og for å skape et enda større og bedre klubbmiljø. Les mer her.

worlds_Day1-487

klubbers plikter

Som en del av Norges idrettsforbund har klubber noen plikter og oppgaver en må utføre for å få tilgang på de godene det er å være en del av idrettsorganisasjonen. Les mer her.

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM FOR NYHETER OG OPPDATERINGER