SPØRSMÅL OG SVAR

Lurer du på noe? Hva er egentlig Functional Fitness? Hva er NOR3F? Hva er forskjellen på CrossFit og Functional Fitness? Hvorfor skal jeg bli medlem? Da har du kommet til rett sted!

Under følger en del ofte stilte spørsmål delt opp i kategorier. Har du andre spørsmål så kontakt oss på epost, på Facebook eller slå av en prat med din lokale regionsansvarlige. Denne siden ble sist oppdatert 26.05.2022.

Functional fitness som idrett er en intens og actionfylt aktivitet hvor utøverne blir testet i funksjonelle fysiske ferdigheter. Det funksjonelle er i sentrum, noe som betyr at vi fokuserer på å utføre et arbeid, ikke på hvordan det blir utført (stilpoeng) eller hvordan de som utfører det ser ut (utseende/posing).

Hovedgrenen i functional fitness er “medlay” (individuell eller team), hvor man testes i 6 forskjellige tester; strength, power, skill, endurance, mixed og bodyweight. Her bruker vi elementer fra vektløfting, styrkeløft, kettelbellsport, turn, friidrett, strongman, triatlon og kroppsvektstrening.

For en intro, se gjerne vår film hva er functional fitness?

Mer om sporten finner du her.

Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) er en non-profit organisasjon og særidrettsforbund med formål å fremme Functional Fitness som en sport i Norge og organisere det som en idrett under Norges Idrettsforbund (NIF). VI ble tatt opp som det 55. særidrettsforbundet i NIF i mai 2019. Vi er og en del av International Functional Fitness Federation (iF3).

2.Hvorfor er NOR3F etablert?
Det er mange i Norge som konkurrerer i Functional Fitness, men frem til 2018 eksisterte det ikke noe system rundt utøverne. Det har vært konkurranser av ulike slag, både individuelle og lagbaserte, men ingen nasjonale mesterskap, ingen sertifiserte dommere, ingen strukturerte dopingtester, ingen klubber/forbund som som samler alle utøvere under et og samme tak. Se mer under Bli med.

3.Hva er visjonen for NOR3F?
Vår visjon er å fremme Functional Fitness som idrett i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren.

4.Hvilke bestemmelser og regler gjelder for NOR3F?
Du vil finne NOR3F sine lover, regler og vedtekter på dokumenter-siden. NOR3F følger også reglene til iF3 og er underlagt NIF sine lover.

5.Hvordan bli med i NOR3F?
Man kan bli med i NOR3F på én eller flere av 3 mulige måter:

 • Forbundet
  Forbundet trenger ildsjeler til å drive vår non-profit organisasjon til fordel for alle utøvere og idretten i Norge. Ønsker du å være med kan du kontakte oss her.
 • Klubb
  Grupper kan bli medlem av Forbundet gjennom å opprette en lokal klubb – på mange måter slik din lokale fotball- eller vektløfterklubb er med av NFF eller NVF.
 • Utøver
  Som utøver blir du medlem av en klubb og deltar på arrangementer og konkurranser arrangert i regi av NOR3F.

6.Hva er fordelene ved å være en del av NOR3F?
Fordelene med å bli med i NOR3F, altså organisert idrett for din sport Functional Fitness, er mange. Her kommer noen:

 • Idretten din blir faktisk anerkjent som idrett i Norge, og er under NIF og på sikt olympiatoppen med de fordeler som det følger. Vi kan dermed kåre en Norgesmester.
 • Konkurranser med opplærte og sertifiserte dommere som følger ett standardisert sett av regler og øvelsesstandarder.
 • Mest mulig tilbake til utøveren: NOR3F som annen idrett i Norge er non-profit, det er ingen eiere som tar ut profitt – i stedet går alle inntekter (f.eks. påmeldingsgebyr for konkurranser) til å gjøre idretten så bra som mulig for utøverne.
 • Forsikring. Ved å konkurrere i en NOR3F sanksjonert konkurranse er du forsikret (i motsetning til hva man er på andre lokale konkurranser).
 • Antidoping: Vi følger WADA og Antidoping Norges lover fra første dag. Dette gir deg som utøver like vilkår i konkurranser og er med på å bygge opp om Functional Fitness som en seriøs idrett. Som medlem i NIF blir våre utøvere dopingtestet og alle medlemmer er underlagt deres regelverk.

7.Blir man forsikret gjennom NOR3F?
Ja, for å konkurrere i en NOR3F sanksjonert konkurranse er du pålagt å ha lisens, slik at du er forsikret dersom skader eller ulykker oppstår. Du kan velge mellom grunnlisens og utvidet lisens. Les mer om forsikringene våre her.

8.Hvem er NOR3F for?
NOR3F er her for bredden av utøvere. Fra toppen og ned til hvermannsen. Ta fotball som et eksempel; Forbundet er her for å legge til rette for eliten og nasjonale mesterskap, men også 3. eller 7. divisjon. Aktiviteten utøves i og i regi av klubbene. Vi tror på Functional Fitness som en idrett og at alle vil ha glede av lokale eller regionale konkurranser.

9.Hvorfor har dere et engelsk navn på idretten i et norsk forbund?
Vi hadde en del diskusjoner og mange forslag under stiftelsen, men vi kom ikke frem til et tilfredsstillende begrep på norsk for idretten vår. “Funksjonell trening” er mye brukt om treningen, men vi vil jo ikke ha et forbund for “trening”, NOR3F er et forbund for idretten. Forslag som “funksjonell idrett” syntes vi heller ikke ble riktig.

Da sjekket vi hva NIF sier om saken, så åpner de for å bruke engelske navn på norske forbund dersom det gir mening. Noen eksempler er cricket, kickboxing, snowboard, softball og baseball.

Da gikk vi altså for “Functional Fitness” som er det vårt internasjonale forbund bruker, iF3 = International Functional Fitness Federation.

Hva er en klubb?
En klubb er et idrettslag, på samme måte som din lokale fotball eller vektløfterklubb. Alle som vil delta i NOR3F sine konkurranser må være en del av en Functional Fitnessklubb (FFK), eller en fleridrettsklubb som har Functional Fitness som gren.

2.Hvorfor må vi være medlem av en klubb?
For å få glede og nytte av de fordelene idretten gir, må en være aktivt medlem i en klubb og ha godtatt vilkårene en er underlagt som en del av idretten.

3.Hva vil medlemmene få ut av å være en klubb?
Se siden Bli med for generelle fordeler, og ellers vil hver enkelt klubb kunne tilby egne tjenester og events. Det kan være lokale treninger, konkurranser, opplæring mm. Du vil også få tilgang på meget gode forsikringsordninger som hjelper deg dersom du blir utsatt for en skade eller ulykke som følge av aktiviteten.

4.Hvordan er en klubb organisert?
En klubb er organisert som en annet idrettslag under NIF. Det betyr blant annet at det er en non-profit organisasjon med et demokratisk valgt styre.

5.Hvordan og hvem styrer klubbene?
Klubbene styres av et demokratisk valgt styre – som velges av dens medlemmer. Videre må klubbene forholde seg til lover og regler som gjelder for NOR3F, og dermed også iF3 og NIF.

6.Hvordan etablerer man en klubb?
For guide på hvordan man etablerer en klubb finner du her og den dekker forhåpentligvis de fleste relaterte spørsmål, og ellers er det bare å ta kontakt.

7.Hvordan blir man medlem av en klubb?
Finnes det ingen klubb i ditt nærområde anbefaler vi at du går sammen med noen andre og starter en klubb. Mer detaljer finner du her.

8.Hvordan finner man en oversikt over klubbene?
Oversikt over alle våre klubber finner du her.

9.Hvilke begrensninger/muligheter har en klubb?
Man har stor frihet innenfor NOR3F sitt regelverk, men dersom du har konkrete spørsmål til hva en klubb kan gjøre ta kontakt med oss her.

10.Kan jeg bytte fra en klubb til en annen?

Ja. Meld deg inn i ønsket klubb via medlemskap.nif.no.
Meld deg deretter ut av din eksisterende klubb via minidrett, brukerveiledning finner du her. Vær oppmerksom på at du må betale medlemskontingent til den nye klubben i tillegg til eventuell betaling som allerede er gjort til din gamle klubb.
For flytting av lisens, ta kontakt med klubben din eller send en mail til post@nor3f.no.

1.Hva er sammenhengen mellom NOR3F/Functional Fitness og CrossFit?
Det er ingen offisiell sammenheng mellom NOR3F og CrossFit. CrossFit er et varemerke som er eid av CrossFit Inc. som er en privateid for-profit bedrift. NOR3F er en non-profit og demokratisk organisasjon som organiserer og fremmer idretten Functional Fitness.
Begge driver med “Functional Fitness”, og mange som driver med FF vil også drive med CF. Vi forventer og håper også at det på nasjonalt nivå vil være et godt samarbeid mellom de som driver CrossFit affiliates (treningssentre som lisensierer bruk av CrossFit varemerket) og de som driver Functional Fitnessklubber (non-profit idrettslag).

2.Vil man kunne være med i CrossFit Open samtidig som man deltar på konkurranser i regi av NOR3F?
Ja, NOR3F har ingen amatørregel og tillater derfor at våre utøvere også deltar i private konkurranser arrangert av CrossFit eller andre private selskaper.

3.Vil NOR3F være en konkurrent til CrossFit?
Nei, NOR3F ønsker å organisere idretten, og ikke konkurrere med eller ta over boxer (affiliates). Vi som startet NOR3F i Norge er alle del av CrossFit-miljøet og vi ønsker et bra samarbeid mellom eksisterende CrossFit affiliates og andre som driver med Functional Fitness på andre typer treningssentre eller eksisterende idrettslag..

4.Må man være del av en CrossFit box for å kunne etablere en klubb eller være medlem av en klubb?
Nei. Det er ingen krav eller automatikk i dette. Klubber kan startes helt isolert eller i samarbeid med en personer/miljøet knyttet til en box.

5.Hva synes CrossFit om iF3 og deres arbeid?
IF3 og CrossFit HQ har etter CrossFit’s nye ledelse kom på plass fått en god dialog. Det internasjonale forbundet forventer ikke noen uoverensstemmelser så lenge vi i forbundet er klare på å ikke misbruke varemerker, f.eks. navnet CrossFit.

6.Hvordan vil boxer/CrossFit affiliates samarbeide med en NOR3F klubb?
Det blir opp til hver enkelt box. Flere boxer samarbeider i dag med vektløfterklubber, og en lignende løsning kan funke bra for en FFK. Det vil være mange muligheter og her er to scenario:

 • ”Klubb i boxen”
  Minst 3 nøkkelpersoner ved boxen (ikke personer med økonomisk interesse i boxen) oppretter en klubb. Klubben får bruke lokalene til boxen mot at de betaler leie, eller f.eks. holder noen organiserte treninger i uken og generelt er med å bygge community gjennom konkurranser. Leie til lokaler kan en få dekket av kommunen (varierer fra kommune til kommune), og medlemmer i klubben som tar del i aktiviteten betaler treningsavgift i tillegg til årskontingent.
 • Sammensveiset
  Klubb opprettes som i første scenarioet, men her blir alle medlemmer av boxen medlem i klubben. Det finnes fremdeles et demokratisk valgt styre i klubben som er forskjellig fra styret til boxen og alle medlemmer må betale klubbavgift og/eller lisens til NOR3F hvert år, men for medlemmene virker boxen og klubben som ett og det samme.

1.Hva skjer med alle konkurransene som allerede organiseres og arrangeres i Norge?
Vi ønsker at alle seriøse konkurranser som i dag arrangeres skal bli sanksjonert av NOR3F. Det vil føre til standardiserte regler, sertifiserte dommere, forsikring, samt antidoping og testing. Les mer om sanksjonerte konkurranser her.

2.Vil det være aldersklasser, slik som i CrossFit Open?
Ja, se NM-sidene for detaljer hvert år.

3.Har barn lov å konkurrere?
Vi har ungdomsklasser ned til U14 i NM, der en kan delta fra og med året en fyller 13 år, i tråd med NIFs regelverk. 

4.Hvorfor trenger jeg lisens for å delta på konkurranser?

Alle utøvere som konkurrerer under NIF er pålagt å inneha konkurranselisens. Når du kjøper lisens får du med forsikring som dekker deg i tilfelle skader eller ulykker oppstår, både på trening og under våre konkurranser. Lisensen gjelder for hele året og trenger kun å betales en gang. Lisensen er ikke refunderbar.

5.Hvor er regelboken?
Du vil finne NOR3F sine lover, regler og vedtekter på dokumenter-siden