paraidrett

para-
idrett

paraidrett

“Paraidrett skal være et begrep for idrett som utøves parallelt og likeverdig med annen idrett.”

Norsk idrett har gjennom sine særforbund ansvaret for å organisere idrett for funksjonshemmede. I praksis betyr dette at alle som driver med Functional Fitness gjør dette gjennom Norges functional fitnessforbund. NOR3F jobber med å bedre tilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser, i form av tilpassede konkurranser og egne samlinger.

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse». Para i denne sammenhengen kommer av para som i «parallell» og «ved siden av», som eksempelvis Paralympics er «ved siden av» Olympiske leker. NIF vil at paraidrett skal være et begrep for idrett som utøves parallelt og likeverdig med annen idrett. Seksjon for paraidrett har fire målgrupper: bevegelsehemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

PARA-UTØVER I FUNCTIONAL FITNESS

Functional fitness er en idrett med et bredt spekter av varierte øvelser, og stiller krav til allsidige ferdigheter. Vi er helt i oppstarten av å utvikle et tilbud for para-utøvere, og vil derfor foreløpig ha en åpen definisjon på para-utøver. Personer med varig funksjonsnedsettelse og/eller som ikke kan fullføre enkelte øvelser i åpen klasse kan stille i en tilrettelagt konkurranse.

KLASSIFISERING

Klassifisering er en måte å gjøre konkurranser for mennesker med funksjonsnedsettelse så rettferdige som mulig. Klassifisering avgjør hvem som kan delta og den deler samtidig utøverne inn i ulike klasser. Idrettene har ulike klassifiseringssystemer med det felles mål om å gjøre at funksjonsnedsettelsen skal ha minst mulig å si for resultatene – og at det skal være rettferdige konkurranser for utøverne.

Utøvere med funksjonsnedsettelse blir delt inn i klasser på bakgrunn av grad av funksjonshemning relatert til den enkelte idrett. Hvilken klasse den enkelte utøver skal delta i, er en prosess som er ulik fra idrett til idrett.

 

Klassen kan inkludere fysisk, psykisk og teknisk vurdering, samt observasjon i konkurranse og på trening. Hver idrett har forskjellig klassifiseringsreglement og definerer selv minste funksjonshemning en utøver må ha for å kvalifisere til deltakelse i konkurranse.

AKTIVITETSHJELPEMIDLER

For at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i idrett, er det utviklet en rekke aktivitetshjelpemidler. Alle kan søke NAV om aktivitetshjelpemidler, uansett alder. For de under 26 år er det ingen egenandel. For de over 26 år det en maks egenandel på 4000 kroner.

Det kan gis stønad til å drive aktivitet alene eller sammen med andre.

Les mer og søk om aktivitetshjelpemidler her.

Oversikt over alle støtteordninger finner du her.

TILRETTELEGGING

Det er mange ting du kan gjøre for å legge bedre til rette for personer med ulike funksjonsnedsettelser for at de skal trives best mulig hos dere og forhåpentligvis ønsker å komme tilbake. Under finner du noen råd, avhengig av funksjonsnedsettelse, som kan være nyttig å ta med seg. 

116742298_3446788518674618_7720979016952413082_n

Viktoria Grundt-Ileby

Paraidrettsansvarlig

I NOR3F har vi et mål om å rekruttere bredt, og at alle skal føle seg velkommen, bli sett, og ha en plass i forbundet. Vi har i 2020 fått med oss Viktoria Grundt-Ileby som paraidrettsansvarlig. Viktoria har en bachelor i ergoterapi og er trener for personer med funksjonsnedsettelser i ulike idretter. Viktoria jobber med å skape og utvikle et tilbud for parautøvere innenfor Functional Fitness i form av samlinger, konkurranser og andre aktivitetstilbud.

Kontakt gjerne Viktoria her.