klubbmester-skap

klubb-mester-skap

klubbmester-skap

For å kunne skape et bredere konkurranse- og aktivitetstilbud ønsker vi at klubbene arrangerer årlige klubbmesterskap for sine medlemmer. På sikt ønsker vi også å ha egne regions- og kretsmesterskap en kan kvalifisere videre til via klubbmesterskapet.

KONKURRANSEFORMAT

Det er opp til klubben å velge konkurranseformat og lengde på mesterskapet. Dersom en for eksempel ønsker å ha medley som konkurranseformat kan en likevel korte ned antall tester og for eksempel teste medlemmene i 4 av de 6 kategoriene (bør da være balansert, feks. strength, mixed, endurance og skill). En kan også velge andre formater enn våre offisielle dersom det er ønsket, eller ikke bruke våre formater i det hele tatt.

Våre offisielle konkurransedisipliner er:

  • Medley – les mer her.

  • Speed benchmark – les mer her.

  • Pure speed – les mer her.

  • Head-to-head – les mer her.

Functionalfitness

TIDLIGERE OG KOMMENDE KLUBBMESTERSKAP

Tidligere

Moss FFK – 18.06.22
Aasgard FVK – 08.10.22
Bergen FFK – 15.10.22
Harstad FFK – 29.10.22

Kommende

TBA

MESTRING, TRYGGHET OG VARIG IDRETTSGLEDE

nm u20

MEDLEMSKAP OG LISENS

For å kunne delta på klubbmesterskapet må alle deltakerne være medlem av den arrangerende klubben. Du kan ikke delta på et klubbmesterskap for en annen klubb enn den du er medlem i, og du kan heller ikke delta dersom du ikke er medlem.

Det er også et krav om at alle innehar konkurranselisens for å sikre at alle utøvere et forsikret under konkurransen. Lisensen gjelder for hele året, og gir deg en svært gunstig dekning også på trening. En kan selv velge om en ønsker grunnlisens som koster 250kr, eller en utvidet lisens for 700kr. Les mer om forsikring og lisens her.

RESULTATSYSTEMER

Forbundet har investert i strongest compete som konkurranseplattform, som er laget på vår egne norske plattform skreddersydd for våre konkurranser og i tråd med gjeldende GDPR-regelverk. Alle som arrangerer klubbmesterskap kan ta i bruk disse systemene, og vil få hjelp fra oss med å sette opp konkurransen. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å ta i bruk systemene.

PRIS: 10% av inntjent beløp, som inkluderer gebyrer til Stripe og administrasjonsgebyrer.

KRAV

For å arrangere en klubbkonkurranse kreves det at arrangørene oppfyller visse krav til sikkerhet. Dere vil få en sjekkliste av oss som skal sikre at gjennomføringen er trygg å delta på for utøverne. Vi krever også at arrangør sjekker at alle deltakere er medlemmer i klubben og har lisens, og dermed er forsikret dersom ulykker skulle finne sted.
Klubbmesterskap kan ikke arrangeres samme dag eller uken før nasjonale mesterskap (NM og NM-veka).

DOMMERE

Vi har hoveddommere i de fleste regioner, som ønsker å være med å hjelpe til under lokale konkurranser. Oversikt over dommere i de ulike regionene og deres kontaktinfo finner du her.

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi har flere samarbeidspartnere vi kan ta kontakt med for premier, samples og besøk under klubbmesterskap. Gi beskjed om dette er av interesse i kontaktskjemaet under så setter vi dere i kontakt med de som kan være aktuelle.

PROGRAMMERING

Vi har et erfarent og meget dyktig programmeringsutvalg som kan bistå med råd og tips dersom dere ønsker hjelp med programmeringen til konkurransen. Vi har også en mal for programmering dere kan bruke å ta utgangspunkt i, og tilpasse testene der etter behov, enten det er lagvarianter eller opp- og nedjusteringer i nivå. Gi beskjed om dette er av interesse så tar vi kontakt med dere. Vi har også en Facebook-gruppe for de som arrangerer klubbmesterskap der vi deler ulike maler og verktøy dere kan benytte dere av.

nmff

MEDALJER

Alle klubber som har meldt inn at de ønsker å arrangere klubbmesterskap i 2022 har fått tilsendt egne klubbmesterskapsmedaljer. Hver klubb får to medaljer i hver valør, men kan selv bestille opp flere fra leverandør dersom de ønsker.

Ta kontakt med oss dersom din klubb planlegger et klubbmesterskap, så sender vi ut medaljer så langt lageret rekker.