Varsling

I Norges Functional Fitnessforbund skal alle være trygge. Det er viktig å si i fra dersom du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I NOR3F tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

HVA KAN DU VARSLE OM?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

  • Brudd på alminnelig lovgivning
  • Brudd på NIFs etiske retningslinjer
  • Mobbing, rasisme, trakassering og diskriminering
  • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Juksing i konkurranser
  • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • Rusmisbruk
  • Andre kritikkverdige forhold

VI ØNSKER DET SKAL VÆRE LAV TERSKEL FOR Å SI FRA!

I vårt forbund har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier ifra. Klikk deg videre om du ønsker å vite mer om varsling, om hvordan hjelpe en som vil varsle eller om saksgangen i en varslingssak.

TEMASIDER

Om du ønsker å lære mer om tema du kan varsle om – se NIFs temasider:

Er du usikker på noe eller har spørsmål om varsling ta kontakt med oss for mer informasjon.

Varsling i dopingsaker der varsler ønsker å være anonym kan gjøres til Antidoping Norge her.

Varsling som gjelder NIF sentralt, Olympiatoppen eller idrettskretsene kan også sendes direkte til NIFs varslingskanal.