Seksuell trakassering

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

NOR3F og Norges Idrettsforbund har NULLTOLERANSE for hver en form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

BLIR DU ELLER NOEN DU KJENNER SEKSUELT TRAKASSERT?

FØLGENDE RETNINGSLINJER GJELDER I HELE NORSK IDRETT:​

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

LES MER HER