Frivillige stillinger

NOR3F baserer seg på frivillighet. Hadde det ikke vært for frivilligheten og bidragsyterne som stadig stiller opp, så hadde vi hverken klart å arrangere NM eller å bli tatt opp i Norges idrettsforbund. Vårt mål er å vokse oss større for hvert år, og for å få til det trenger vi hjelp. Har du lyst til å være med på laget og hjelpe oss å nye høyder?  Bli med oss på laget!

Som frivillig i NOR3F har du mulighet til å få mye ansvar i et lite men voksende særforbund. Du kan være med å forme fremtiden til Functional Fitness i Norge, samtidig  som du tilegner deg verdifull erfaring du kan ta med deg videre i arbeidslivet. Et frivillig verv ser bra ut på CVen, og enda bedre der en kan vise til en god vekst. 

Vil du være med å skape det beste forbundet for medlemmene og klubbene våre?

Ta kontakt med oss på e-post stilling@nor3f.no, der du skriver kort om deg selv og hva du kunne tenkt deg å bidra med. Intervjuer gjøres fortløpende.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Arbeidsmengden som frivillig i NOR3F vil variere, men som et minimum må man ha kapasitet til 1-2 timer/uken til vanlig, med mulighet til å legge inn noe ekstra i hektiske perioder, for eksempel opp mot store arrangementer som Norgesmesterskapet. Samtidig vil det naturlig være perioder med lite eller ingen arbeid. Du vil jobbe tett med styret og generalsekretær, og gjerne andre frivillige avhengig av din rolle. Tiden du bruker på vervet ditt er på frivillig basis, men alle utgifter i forbindelse med din stilling dekkes av NOR3F. Dersom du trenger utstyr eller tjenester som vil hjelpe deg å utføre vervet ditt på en god måte er vi også åpne for å bistå med det.

Dersom ingen av stillingene under er relevante for deg, men du har lyst til å bidra til forbundet, er du velkommen til å ta kontakt med oss og fortelle litt om deg selv og hva du kunne tenke deg å bidra med.

Forbundet baserer mye av sin kommunikasjon til medlemmer og interessenter på sosiale medier. Kanskje du har erfaring innenfor dette feltet, eller ønsker en jobb innenfor området på sikt? Vi ønsker nå å utvide teamet med en person til, som kan hjelpe med å skape engasjerende innhold på våre plattformer.

 

Vi søker deg som:

 • Er god på kommunikasjon og markedsføring

 • Ønsker å bidra til den videre utviklingen av forbundets nettbaserte plattformer

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lage innhold i Canva og eventuelt andre redigeringsprogrammer

 • Finne interessante saker og foreta mindre intervjuer

 • Lage engasjerende innhold og videreutvikle plattformene våre

Vi søker etter flere mentorer for vår trenerutdanning, slik at vi kan utdanne enda flere dyktige trenere. For å få gjennomført trenerløypa må en ha 5 undervisningstimer sammen med en mentor, der mentor skal fylle ut et evalueringsskjema for hver gjennomførte undervisningstime. Mer om trenerløypa og mentorer finner du her.

 

Vi søker deg som:

 • Har lang erfaring innenfor coaching med minst 400 gjennomførte timer per år
 • Er godt kjent med øvelsesutvalget i Functionel Fitness
 • Gjerne har erfaring fra coaching fra flere steder
 • Har gjennomført vår trenerløype, eventuelt er PT-utdannet
 • Har interesse i pedagogikk, og er god på kommunikasjon

 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge nye trenere gjennom mentorprosessen (5 timer per person)
 • Fylle ut evalueringsskjema for mentorene for hver av de 5 timene

Vi søker etter et nytt medlem til programmeringsutvalget som kan bistå med programmering til diverse konkurranser og kvalifiseringer i tråd med våre test- og konkurranseformater. For å være en del av utvalget kan du ikke programmere for konkurranse-utøvere som deltar i NOR3F-sanksjonerte konkurranser.

Vi søker deg som:

 • Har erfaring med programmering
 • Har erfaring med Functional Fitness og våre konkurransedisipliner

Arbeidsoppgaver:

 • Være med å programmere tester til ulike mesterskap, sanksjonerte konkurranser og kvalifiseringer i tråd med våre prosesser og konkurransedisipliner.
 • Ta del i jevnlige møter med programmeringsutvalget for å sette sammen og diskutere testene.
 • Potensielt teste programmeringen eller bistå med å rekruttere test-personer.

Vi ønsker å skape enda mer engasjerte klubber og en bedre kommunikasjon og forståelse mellom NIF, NOR3F og klubbene våre. Vi ønsker å ha en klubbutvikler per region, som kan følge opp og bistå klubbene i sitt område.

 

Vi søker deg som:

 • Er utadvendt og skaper god dialog med klubbene i din region

 • Tar initiativ og kan hjelpe klubbene med å sette i gang arrangementer og konkurranser

 • Gjerne har kjennskap til og erfaring med klubbdrift under NIF fra tidligere

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være sparringspartner for klubbledere i din region

 • Hjelpe klubbene til å sette i gang forskjellige arrangementer og utvikle klubbene videre

 • Delta på jevnlige møter med klubbutviklere fra de andre regionene

 • Ha dialog med forskjellige aktører og lande avtaler for klubber i din region, for eksempel gode priser på aktiviteter, treningsutstyr etc.

 • Være et bindeledd mellom NOR3F og klubbene, som vil innebære kjennskap til paraidrett, barneidrett og sanksjonering av konkurranser innenfor Functional Fitness.

Vi søker etter en samarbeidspartneransvarlig i forbundet, som kan søke etter og inngå nye samarbeidsavtaler, samt ivareta avtaler med eksisterende samarbeidspartnere. Forbundet er i sterk vekst og har store kommende arrangementer som NM, NM-veka og VM 2023. Hos oss får du være en del av et engasjert team, samtidig som du vil ha mye ansvar og frihet til å skape resultater på din måte. Vi er åpne for en mulig løsning som kan knytte et provisjonshonorar opp mot avtaler som inngås.

 

Vi søker deg som:

 • Vil ta ansvar for å etablere og følge opp samarbeidsavtaler for til sammen store summer

 • Har kontakter og erfaring med å inngå samarbeidsavtaler

 • Ønsker å bidra til vekst i forbundet

 • Har lyst til å være en del av et svært godt frivillig-miljø, med mulighet for å delta på forskjellige sosiale aktiviteter internt samt større arrangementer i forbundets regi

 • Er god på markedsføring opp mot samarbeidspartnere

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ta kontakt med potensielle samarbeidspartnere

 • Inngå nye samarbeidsavtaler

 • Bistå i å bygge opp NOR3F som en «merkevare» som er attraktiv for potensielle partnere

 • Ha hovedansvaret for at inngåtte avtaler blir fulgt opp og etterlevd

Vi ser etter deg som er glad i å skrive og skape kreativt og engasjerende innhold. Du er selvstendig og flink til å finne spennende nyheter. Bloggen skal være et sted våre medlemmer kan klikke seg inn og holde seg oppdatert på siste nytt og hva som skjer i forbundet og i idretten vår.

 

Vi søker deg som:

 • Har god skriftlig fremstillingsevne og gjerne erfaring med blogging eller lignende

 • Er kreativ og skaper engasjerende innhold

 • Er godt kjent med Functional Fitness og kan fremme idretten på en god måte

 • Er en initiativtaker og er oppdatert på hva som skjer i miljøet

 

Arbeidsoppgaver:

 • Holde bloggen oppdatert på hva som skjer

 • Finne passende innhold og være raskt ute med nyheter og aktuelt stoff

 • Ta kontakt med aktuelle personer/intervjuobjekter og ta initiativ til å skape underholdende og aktuelt innhold

Forbundet er i vekst og har flere store kommende arrangementer som NM, NM-veka og VM 2023. Vi har derfor behov for en HMS-ansvarlig som vil jobbe opp mot og under konkurranser for å sikre at vi ivaretar Helse, Miljø og Sikkerhet.

 

Vi søker deg som:

 • Vil bidra til høy kvalitet og god sikkerhet i alle våre konkurranser

 • Erfaring med HMS-arbeid er en fordel

 • Har god skriftlig fremstillingsevne

 

Arbeidsoppgaver:

 • Se over prosedyrer og fremgangsmåter

 • Gjøre risikoanalyser av mulige farer og hvor sikkerheten bør økes, for eksempel se over programmering, montering av rigg etc.

Vi søker videoansvarlig til å levere filmer og snutter fra diverse aktuelle eventer i regi av NOR3F som kan brukes til markedsføring på sosiale medier, ifm. andre arrangementer, nettside, NOR3F-sponsorer m.m. Dersom du driver eget selskap er vi åpne for et samarbeid/partnerskap med deg og ditt selskap eller brand.  

 

Vi søker deg som: 

 • Har erfaring med video og redigering, helst i forbindelse med sport og idrett 

 • Er kreativ og god til å skape engasjerende og nyskapende innhold 

 • Har god kjennskap til Functional Fitness og hvordan formidle idretten best mulig 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Selv stille som videograf på flere arrangementer i regi av NOR3F  

 • Ha ansvar for å organisere andre videografer dersom det skulle være ønske eller behov, eller dersom en selv ikke kan stille.  

 • Redigere video og produsere ferdiglagte snutter til SoMe eller annen bruk for et fåtall nøkkelarrangementer ila året, historisk har det vært NM-kvalifisering, NM-veka og NM-recap.