Utøverstipend

NOR3F UNGDOMS- OG TOPPIDRETTSSTIPEND

NOR3F tilbyr hvert år et toppidrettsstipend og et ungdomsstipend for å støtte talentfulle utøvere innen functional fitness.  Hver høst deler vi ut toppidrettsstipend på 20.000,- hver til én mann og én kvinne, samt ungdomsstipend til en gutt og en jente under 20 år på 20.000,-.

TOPPIDRETTSSTIPEND

BELØP: 20.000,- tildeles en mann og en kvinne

Generelle krav for utdeling av stipend:
Stipendmidler fra NOR3F tildeles etter en totalvurdering av utøveren med utgangspunkt i oppnådde idrettslige resultater forutsatt at utøveren er et aktivt medlem i en klubb tilknyttet NOR3F, og aldri har vært tatt for bruk av ulovlige dopingmidler. I tillegg vektlegges det at utøveren er et forbilde for andre utøvere, og en positiv bidragsyter til functional fitnessmiljøet i Norge. Ung alder vektlegges også i denne omgang.

Prestasjonskriterier hvor en eller flere må oppfylles

 • Topp 10 plassering i internasjonalt mesterskap

 • Topp 10 plassering i NM i åpen klasse

 • Norgesmester i U20

UNGDOMSSTIPEND

BELØP: 20.000,- tildeles en gutt og en jente i alderen 16-20 år

Generelle krav for utdeling av stipend:
Stipendmidler fra NOR3F tildeles etter en totalvurdering av utøveren med utgangspunkt i oppnådde idrettslige resultater, ambisjoner, og fremtidsutsikter. Ungdomsstipendet forutsetter at utøveren er et aktivt medlem i en klubb tilknyttet NOR3F, er i alderen 13-20 år, og aldri har vært tatt for bruk av ulovlige dopingmidler. I tillegg vektlegges det at utøveren er et forbilde for andre utøvere, og en positiv bidragsyter til functional fitnessmiljøet i Norge.

Prestasjonskriterier hvor en eller flere må oppfylles:

 • Deltakelse i norgesmesterskapet i en av ungdomsklassene

 • Deltakelse i VM for ungdom

SØKNAD OG UTDELING

Søknad sendes digitalt til oss med emnet “toppidrettsstipend” eller «ungdomsstipend» innen 31. oktober.

NOR3Fs sportssjef vil stille sin anbefaling av topp 3 i prioritert rekkefølge til forbundsstyret som vil ta den endelige avgjørelsen i et styremøte. For ungdomsstipendet vil ungdomsidrettsansvarlig sammen med sportssjef gjøre vurderingen av topp 3 før styret tar den endelige avgjørelsen.
Søkere som tidligere har fått utdelt stipend fra oss vil ikke bli vurdert. 

Krav til søknad

 • Faktaopplysninger om søker
 • Dokumentasjon på at søknadskriteriene er oppfylt
 • Informasjon om søkers mål og ambisjonsnivå.
 • Kort motivasjonsbrev, hvorfor er søker rett person for NOR3F å satse på mtp å bidra til sportslige resultater fremover og hjelpe å fremme functional fitness via NOR3F som idrett i Norge
 • Anbefaling av søknaden fra klubb, krets eller andre relevante aktører


Det er satt et minimumskrav om 3 søkere per stipend for at stipend kan deles ut.


MERK
Det er flere muligheter for stipend via andre kanaler som gjerne er lettere eller først ble tilgjengelig etter functional fitness ble en del av den organiserte idretten i Norge (NIF). Se eksempel fra Vestfold og Telemark her.

 

TIDLIGERE ÅRS UTDELTE STIPENDER:

2022

Toppidrettsstipend:

 • Andrea Solberg (Bergen FFK)
 • Henrik Negård (Mjøsa FFK)


Ungdomsidrettsstipend:

 • Eline Ø. Pedersen (Storhamar FF og Atletklubb) 
 • Jonathan Wiik (Asker FFK)


2021

Toppidrettsstipend:

 • Lena Amalia Richter (Nydalen FFK)
 • Morten Rasch Arnesen (Mjøsa FFK)


Ungdomsidrettsstipend:

 • Leah Sophie Støren (Molde FFK) 
 • Jonas Svege (Flekkefjord 2FK)


2020

Toppidrettsstipend:

 • Matilde Garnes (Trondheim FFK)
 • Marius Pettersen (Nydalen FFK)