FUNCTIONAL FITNESS

I SKOLEN

Vi jobber for at flere skoler skal implementere Functional Fitness, både som bredde- og toppidrettsfag

På denne siden finner du nyttig informasjon om hvordan du kan legge til rette for Functional Fitness i skolen

Inkluderende

I klubber og under konkurranser er det et stort fokus på sosialt samhold. Vi heier på og støtter hverandre selv som konkurrenter.

Mestring

For å bli bedre innenfor enhver idrett er det essensielt å utfordre seg selv. Med vårt brede spekter av øvelser er det alltid noe nytt å mestre, og ingenting slår følelsen av å endelig mestre noe du har øvd på i lang tid!

Variert

Vår øvelsesbank tar for seg over 100 forskjellige øvelser, og under hver konkurranse vi utøvere bli testet i et utvalg på 20+ av disse. Øvelsesbanken finner du her.

Funksjonell

Ved å trene functional fitness bygger man en funksjonell, sterk, smidig og utholden kropp som gjør at man vil mestre både hverdagen og andre idretter bedre.

I HVILKE FAG KAN FUNCTIONAL FITNESS IMPLEMENTERES?

Med vår idretts fokus på allsidighet, folkehelse og grunnleggende ferdigheter passer idretten godt inn mange læreplaner på Utdanningsprogram Idrettsfag. Det gjelder programfag som aktivitetslære, treningslære og treningsledelse, og også i valgfrie programfag som toppidrett og breddeidrett (les mer under trenerutdanning).

FUNCTIONAL FITNESS SOM BREDDEIDRETT

Functional fitness er en idrett hvor allsidighet er nøkkelen: du trener både styrke, kraft, utholdenhet, koordinasjon og kroppsvektøvelser. Idretten passer for alle, uansett alder, ambisjoner og utgangspunkt, og er derfor et godt alternativ også som breddeidrett. Fokuset er på folkehelse, og det å bygge funksjonelle mennesker som blir bedre rustet til å takle hverdagen. Ettersom variasjonen og spekteret av øvelser er stort vil de fleste finne aspekter ved sporten de trives godt med, og kanskje ønsker å utvikle videre. Functional fitness handler om å utfordre seg selv, mestre nye øvelser, og skape nye relasjoner i et svært godt og inkluderende miljø.

 

Functional Fitness er god basistrening, og er en god støtteidrett for utøvere som primært satser på andre idretter. Kjernen er de funksjonelle øvelsene som utvikler alle de fysiske grunnegenskapene som må være på plass for å prestere i de fleste idretter.

FUNCTIONAL FITNESS SOM TOPPIDRETT

Functional Fitness er en idrett som er svært målbar, og derfor egner seg godt som konkurranseform.

Vi har etablert klubber de fleste steder i landet som elevene kan melde seg inn i, og potensielt få et konkurransetilbud via. Det finnes også mange kommersielle CrossFit boxer med gode aktivitetstilbud en kan benytte seg av.

I Functional Fitness har vi en egen øvelsesbank som definerer alle øvelser innenfor sporten. På trening og i konkurranse vil en hver gang møte på et mindre utvalg av disse, og gjerne også varianter av de, for eksempel lag-varianter som kan være synkroniserte øvelser.

UTVIKLINGSPYRAMIDEN

Utviklingspyramiden er et verktøy vi bruker for å hjelpe alle som ønsker å trene Functional Fitness. Den synliggjør prioriteringer og utvikling på en fornuftig måte.

Det nederste nivået i pyramiden skal legge grunnlaget en bør ha i bunnen for å oppnå den utviklingen vi ønsker å oppnå i neste steg. Jo bedre vi er på de grunnleggende nivåene i utviklingspyramiden vår, jo lettere vil det være å få de resultatene vi ønsker på nivåene vi har høyere opp.

Mer informasjon om utviklingspyramiden vår finner du i det digitale introkurset vårt “Functional Fitness intro”. Her finner du også mange nyttige øvelsesvideoer som viser korrekt og god utførelse av forskjellige øvelser typiske for Functional Fitness.

Dersom du ønsker et godt tilbud på kurset for en større gruppe, ta kontakt med oss på post@nor3f.no. Kurset vil fra 2023 være en obligatorisk del av trenerløypa.

nm u20

TRENERLØYPA

Forbundets trenerløype er under revisjon, og en ny løype vil være klar på nyåret, i tråd med NIFs trenerløype som også revideres. Den vil legges opp slik at det er enkelt for idrettsfagselever å gjennomføre trenerutdanningen i løpet av ett eller flere skoleår.

Mer informasjon om trenerløypa finner du her.

TEORI

 • Fellesemner fra NIF – digitalt klasserom (10 timer)
 • E-kurs fra NIF (14 timer)
 • Aktivitetslederkurs i Functional Fitness – fysisk kurs (8 timer)
 • Digitalt introkurs i Functional Fitness (8 timer)

PRAKSIS

 • 40 praksistimer med fysisk trener, enten som observatør, deltaker eller trener
 • 5 timer sammen med mentor der evalueringsskjema skal fylles ut

Vi anbefaler alle idrettslærere som ønsker å undervise i Functional Fitness å gjennomføre trenerløypen vår. Functional Fitness er en kompleks og sammensatt idrett, og krever derfor at en kjenner den godt før en starter å undervise andre.

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM CROSSFIT OG FUNCTIONAL FITNESS?

Som treningsform og til dels i konkurranse er CrossFit og Functional Fitness ganske like, og du kan ikke se forskjell på om noen trener det ene eller det andre. De store forskjellene ligger i organsisasjonsformene og hvordan de blir driftet. Functional Fitness ble stiftet med en visjon om å legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø, med fokus på utøveren. 

Functional Fitness:

 • Functional Fitness er en anerkjent idrett, underlagt Norges idrettsforbund
 • Functional Fitness er non-profit og demokratisk, med et valgt styre i likhet med alle andre idretter i Norge
 • Functional Fitness har definerte konkurransegrener. Les mer om dette her
 • Functional Fitness er underlagt Antidoping Norge som er et uavhengig organ

CrossFit©:

 • CrossFit er et et for-profit varemerke. For å bruke navnet CrossFit må det betales en avgift til CrossFit inc. 
 • CrossFit har ingen definerte konkurransegrener, øvelser eller standarder, som betyr at du kan møte på hva som helst i en konkurranse
 • CrossFit er ikke underlagt andre organer, som innebærer blant annet at de selv står for dopingtesting, dømming og offentliggjøring av dopingtester. 

 

Mange som driver med FF vil også drive med CF. Det er et godt samarbeid mellom de som driver CrossFit affiliates (treningssentre som lisensierer bruk av CrossFit varemerket) og de som driver Functional Fitnessklubber (non-profit idrettslag), og vi mener det er mer enn nok plass til både kommersielle og non-profit idrettslag.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kontakt oss på post@nor3f.no