SANKSJONERTE
KONKURRANSER

Formålet med sanksjonering underbygger NOR3Fs visjon, spesifikt kan vi si at målet med sanksjonering er å kvalitetssikre konkurranser og legge til rette for en rettferdig, trygg og dopingfri konkurranse med fokus på utøveren.

Profesjonelt og trygt

Å være en sanksjonert konkurranse skal være et kvalitetsstempel og gi utøvere og partnere trygghet og sikkerhet. Medlemmer følger de samme reglene uavhengig av konkurranse, og alle er forsikret dersom uhell skulle oppstå

Klubber & medlemmer

Sanksjonering gir våre medlemmer flere konkurransemuligheter i løpet av året på tvers av hele landet, samt gjør det rimeligere og enklere for klubber å arrangere egne konkurranser, enten alene eller i samarbeid med komersielle aktører

Administrasjon

Vi tilbyr administrativ støtte som organisasjonskart for konkurranseoppsett, retningslinjer for forskjellige roller, maler for score-ark med mer, samt promoterer kokurranser via våre kanaler og ut til våre medlemmer.

Bestemmelsene og retningslinjer definert på denne siden må følges av alle konkurranser som arrangeres av eller i regi av en functional fitnessklubb og dermed er en del av Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) og Norges Idrettsforbund (NIF). Vi vil likevel være fleksible på noen løsninger og legge til rette for behov, avhengig av størrelsen på konkurransen og arrangørenes ønsker.

Etablerte private eller kommersielle arrangementer som ønsker å ta steget til å bli et idrettsarrangement i functional fitness, som en anerkjent og strukturert idrett, kan søke ihht. prosessen i dette dokumentet. Arrangøren må ha et samarbeid med en Functional Fitnessklubb, i stor eller liten grad, og en forholdsmessig del av inntektene skal gå til klubben. Se veileder for idrettsarrangement lenger ned på siden for mer informasjon.

Les mer om fordeler, krav, utlån av utstyr og prosess her.

NIFs veileder for samarbeid med kommersielle aktører om idrettsarrangement.

Dersom du ønsker mer informasjon, fyll ut søknadsskjema under, eller ta kontakt med sanksjoneringsansvarlig Ole Knudsen.

254890150_574897520268568_1156034957944132750_n

Ole Knudsen

sanksjoneringsansvarlig

Ole Knudsen er sanksjoneringsansvarlig i forbundet, og hører gjerne fra deg som har lyst til å arrangere en sanksjonert konkurranse, eller som ønsker mer informasjon. Ole følger dere opp gjennom hele prosessen, og setter dere også i kontakt med andre relevante kontakter i forbundet, for eksempel programmeringsutvalget.

Ole kan kontaktes her.

Les mer om fordeler, krav, utlån av utstyr og prosess her.

NIFs veileder for samarbeid med kommersielle aktører om idrettsarrangement.

Dersom du ønsker å arrangere en sanksjonerte konkurranse, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med sanksjoneringsansvarlig Ole Knudsen.