Forsikring

Alle som konkurrerer i Functional Fitness er pålagt å ha en konkurranselisens, og alle som driver med sporten anbefales å ha lisens. Når du kjøper lisens får du med forsikring som dekker eventuelle skader og ulykker som måtte skje når du konkurrerer i eller trener Functional Fitness. Vår forsikring gir deg rask hjelp, svært god dekning, og tilgang til behandlernettverk som er eksperter på idrettsskader.

Lisensen gjelder for hele året og trenger kun å betales en gang. Når du har kjøpt lisens vil den være gyldig under alle våre sanksjonerte konkurranser det kalenderåret. Lisensen er ikke refunderbar. Alle som er medlem i en Functional Fitnessklubb kan kjøpe lisens.

VI HAR TO TYPER FORSIKRING/LISENS:

FORSKJELLEN MELLOM STANDARD FORSIKRING OG UTVIDET FORSIKRING ER TIDEN DET TAR FRA SKADEN ER MELDT TIL BEHANDLING/UTREDNING BESTILLES:

GRUNNFORSIKRING

275 KR PER KALENDERÅR (f.o.m. 2023)

Ved standard forsikring bestilles behandling og/eller utredning 60 dager etter skade er meldt elektronisk

UTVIDET FORSIKRING

1000 KR PER KALENDERÅR (f.o.m. 2023)

Ved utvidet forsikring bestilles behandling og/eller utredning så raskt som mulig etter skade er meldt elektronisk

HVORFOR KJØPE LISENS?

Alle som driver med idrett aktivt anbefales å være med i en klubb og inneha en forsikring, som sikrer deg i tilfelle skader oppstår og gir en svært god dekning til en veldig rimelig pris. Begge forsikringstypene dekker nå også belastningsskader som kommer gradvis som følge av langvarig belastning eller slitasje i forbindelse med utøvelse av idretten.

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter (Functional Fitness), samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Fra og med 2022 dekkes skader i langt større grad enn tidligere ved kjøp av grunnforsikring. Begge lisenstypene gir tilgang til idrettens skadetelefon, behandling av skade hos godkjent behandler, operasjon, behandling etter operasjon, tannskader, reiseutgifter, ansvar, spiseforstyrrelser, psykologisk førstehjelp/krisehjelp mm.

Skaden meldes til Gjensidige eller idrettshelse.no, som tilbyr hjelp og oppfølging gjennom hele skadeforløpet. De vil kontrollere at du har en gyldig lisens før skadeforløpet følges videre. Forsikringsnummer og vilkår finner du i dokumentet over.

HVORDAN KJØPE LISENS?

Har du spørsmål om lisens og forsikring eller ønsker mer informasjon, kontakt oss på post@nor3f.no!