Starte klubb

Vi er et nytt forbund og for mange vil det være naturlig å ønske å opprette en egen functional fitnessklubb. Vi ønsker alle nye klubber hjertelig velkommen, og er svært glade for å se at det stadig kommer nye klubber til.

På denne siden følger ting man bør tenke på og hvordan man kan gå frem dersom en ønsker å starte en Functional Fitnessklubb.

STARTE NY ELLER BLI MED I EKSISTERENDE?

Vi ønsker et mangfold av klubber og har troen på flere klubber, selv i samme by i de største byene. Samtidig er det en del administrasjon ved å ha en klubb (idrettslag under NIF). Man bør derfor vurdere alternativer.

 1. Opprette en ny Functional Fitnessklubb (se under)

 2. Finne et lokalt (fler)idrettslag og høre om man kan opprette en functional fitness gruppe der. Du kan søke og finne eksisterende idrettslag i din kommune her.

 3. Bli med i en eksistrende Functional Fitnessklubb, se oversikt her.

STARTE NY KLUBB

For å starte en klubb er første steg på veien å ta kontakt med deres idrettskrets. De hjelper dere gjennom og hele prosessen, og dere vil få tilsendt det dere trenger å fylle ut av dokumentasjon. Oversikt over alle idrettskretsene finner du her

Dersom du ønsker å starte en ny klubb finnes det to alternative klubbformer. Det ene er den ordinære klubbvarianten for de store klubbene, som blant annet innebærer krav om totalt 11 tillitsvalgte. Dersom dere ønsker å drive en mindre klubb med færre krav til administrasjon og antall tillitsvalgte, kan en gå for en enklere klubb med en forenklet lovnorm for mindre klubber.

ENKLERE KLUBB

Norges Idrettsforbund har lansert «enklere klubb», som er en forenklet klubbform for de mindre klubbene. Denne varianten kan benyttes av idrettslag/klubber som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for både nye og eksisterende idrettslag som tilfredsstiller kravene. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

 • Kun krav om tre styremedlemmer

 • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité

 • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer

 • Begge kjønn skal være representert i styret

 • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret

 • Kontrollkomiteens ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet. Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet

HER kan dere lese mer om Enklere Idrettslag og hvordan dere kan komme i gang med ordningen. Merk at innmelding av nye idrettslag/ klubber fortsatt skjer til tilhørende idrettskrets, og stegene nedenfor under “prosess” må gjennomføres for å komme i gang. Vi håper dette vil bidra til at vi får inn flere nye klubber og at hverdagen til eksisterende mindre klubber blir lettere.

PROSESS

 1. Ta en titt på NIFs guide. Den beskriver alle detaljer og prosessen for å opprette et idrettslag. Kort fortalt trenger stifterne å velge et styre, en valgkomité , et kontrollutvalg bestående av minst to medlemmer, samt minst ett varamedlem. Til sammen minimum 11 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv (ved enklere klubb er det kun krav om 3 tillitsvalgte). Hvert medlem kan kun ha ett valgt verv i idrettslaget (gjelder den ordinære klubbformen). Søknad sendes til den lokale idrettskretsen. Alle detaljer og linker finnes her:

  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/

 2. Når klubben er opprettet på papiret og søkt til idrettskretsen (via NIFs sider), må dere registrere klubben i Brønnøysundregisteret

 3. Registrer i NOR3F

  • Ta kontakt med oss på klubb@nor3f.no og vi vil sette dere opp i våre systemer og sende ut faktura for årlig medlemskap.

  • Årlig kontingent for klubb: 750,-

  • Årlig konkurranselisens per medlem: 250,-/700,- (utvidet)

OPPRETTE EN FF-KLUBB I ET FLERIDRETTSLAG

Opptak av nytt særforbund krever et årsmøtevedtak i fleridrettslaget. Her må det vedtas med 2/3 flertall.

Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettskretsen din som vil bli behandle dette videre ovenfor særforbundet (NOR3F).

Protokollen må være undertegnet.

Har du spørsmål om klubb eller ønsker mer informasjon, kontakt oss på klubb@nor3f.no