Ny visuell identitet – Ett steg nærmere å bli den nye folkesporten

I høst satt styret og generalsekretæren i forbundet seg et langsiktig mål: Å bli den nye folkesporten. I 2021 har det derfor blitt igangsatt forskjellige prosjekter som skal bidra til å nå dette målet. Ett av prosjektene er nå ferdigstilt: en ny visuell identitet for forbundet.

 

Prosjektet gikk ut på å utvikle en fullstendig visuell identitet for forbundet basert på de nye strategiske føringene sammen med visjon, misjon, personlighet og ønsket etterlatt inntrykk.

Prosessen ble utført av designbyrået Miksmaster Creative, som utviklet følgende setning for å konseptualisere forbundets ønskede uttrykk: «En samlende, leken og innovativ hardhaus».

Bak dette lå følgende:

  • Functional fitness som idrett er allsidig, leken, og adrenalinfull.

  • Idretten skaper et veldig sterkt bånd mellom de som holder på med den og samhold er ordet som dukker opp oftest når noen skal beskrive hva som er det beste med idretten.

  • Verdiene til Norges Functional Fitnessforbund er solid, innovativ, sporty og ukrenkelig*

  • Misjonen til forbundet er å fremme idretten i Norge, og å representere den internasjonalt.

  • Visjon: Å fremme functional fitness som idrett i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren.

  • Det langsiktige målet til forbundet er å bli den nye folkesporten i Norge.


Eksisterende profil ble revidert ut ifra dette, mangler ble identifisert og forslag til forbedringer ble gjort. Det ble foreslått forskjellige visuelle retninger: En retning som var ganske lik den gamle, men som ble modernisert, og to retninger som startet med blanke ark og kun baserte seg på de strategiske føringene nevnt over. Til alles store overraskelse var det en helt ny identitet som vant, etter heftige diskusjoner og modning internt.

 

Valget falt på en logo med et symbol som har tatt utgangspunkt i 3F, men gjort det om til former som både er samlende, lekne, innovative og solide. Som symbol skal de stå sammen, men du vil se de forskjellige elementene bli brukt på forskjellige måter. For farger falt valget på rene, klare farger som uttrykker kraft, adrenalin og energi.

Det har blitt utviklet en digital profilmanual med en visuelle retningslinjer og en visuell verktøykasse som både ansatte, eksterne, og frivillige i forbundet vil dra nytte av for å fremstå helhetlige, unike og gjenkjennelige i fremtiden. Ta en titt her!

 

*Forbokstavene i hvert ord blir til ordet SISU – ordet sisu er finsk og betyr utholdenhet, seig kraft, kamplyst, både legemlig og sjelelig