NOR3F-ligaen 2022 – Q&A

Startskuddet for NOR3F-ligaen begynner å nærme seg, og vi får inn en del spørsmål vi besvarer her. Alle spørsmål vi får svarer vi fortløpende på i denne posten, og ikke på private meldinger. Så lurer du på noe – sjekk spørsmålene og svarene under!

 

Q: Jeg meldte meg på feil klasse, hvordan kan jeg bytte?

A: Logg deg inn her og trykk på “registrering”, og deretter “endre klasse”. Velg ønsket klasse, og trykk på den blå knappen (“endre klasse”).

 

Q: Hvordan endrer jeg navn på laget mitt, eller gjør andre endringer i registreringen?

A: Logg deg inn her og trykk på “registrering”, og deretter “rediger detaljer”. Etter du har lagt inn ønskede endringer trykker du på “oppdater registrering”.

 

Q: Må en være fra samme klubb for å være på lag under NM-veka?

A: Ja, for å delta i finalen må en være fra sammen klubb. Det er mulig å bytte klubb dersom en ønsker det, men formålet er at en klubb skal representeres.

 

Q: Jeg har meldt meg på, men finner ikke navnet mitt på leaderboardet

A: Det tar litt tid før en påmelding dukker opp på den offentlige oversikten. Så lenge du står som påmeldt og du har fått kvittering er alt i orden, og navnet ditt vil dukke opp etter en stund.

 

Q: Jeg vil legge til klubb slik at det vises på resultatoversikten, hvordan gjør jeg det?

A: Du kan legge inn ønsket informasjon på profilen din ved å trykke på de tre streken oppe til høyre når du er innlogget på siden. Der trykker du på “profilinnstillinger”, og kan derfra legge inn klubb, sosiale medier informasjon og profilbilde.

 


Q: Når slippes testene?

A: De to første testene slippes mandag 24.januar klokken 19:00 på live-annonseringen en kan se her. Detaljer kommer ut klokken 20:00 i sosiale medier og på nettsidene våre.
De neste to testene slippes fredag 4.februar, samme tid.

 

Q: Kan live-annonseringen ses i reprise?

A: Ja, etter sendingen er ferdig kan du se alt på nytt her.

 

Q: Dersom det er få personer i en klasse, kan en kvalifisere seg videre uten å gjennomføre alle testene?

A: Nei, for å kvalifisere seg til NM, NM-veka og/eller Master-VM må alle 4 testene være gjennomført.

 

Q: Er det mulig å bytte ut lagdeltaker til NM-veka?

A: Ja, dersom en på laget er skadet eller av andre grunner ikke har mulighet til å delta kan en av deltakerne byttes ut etter laget har kvalifisert videre. Dette er forutsatt at den nye deltakeren også har deltatt på NOR3F-ligaen og fullført alle testene, og at begge på laget er medlem av samme klubb.

Dersom ingen av de opprinnelige deltakerne har mulighet til å delta vil invitasjonen gå videre til neste lag på listen.

 

Q: Kan jeg melde meg på i flere klasser?

A: Ja. For å melde deg på i flere klasser gå inn på konkurransesiden, og trykk på “registrering”. Trykk deretter på den blå knappen “legg til registrering”, og fyll ut informasjonen det spørres etter.

 

Q: Vil en få straff for dårlig utstyrsbehandling, ref. regelboken § 4.1.3?

A: Nei, på online konkurranser ilegger vi ikke straff dersom utstyr droppes el, men vi oppfordrer alltid til god behandling av utstyret.

 

Q: Jeg har blitt syk og får ikke gjennomført testene innen fristen, er det mulig å få noen ekstra dager på å gjennomføre?

A: Nei, det gjøres ingen unntak fra registreringsfristen.

 

TEST 22.1

Q: Må en filme skjermen på romaskinen?

A: Følg anbefalt kameraoppsett du finner i flytdokumentet, da skal det ikke være behov for å filme skjermen. Vi anbefaler likevel at en har en dommer, og at en setter maskinen på intervall-innstilling og filmer skjermen etter testen er gjennomført så en kan se antall runder utført.

 

Q: Jeg får ikke lastet opp videoen min på youtube siden den er for lang, hva gjør jeg?

A: For å få lastet opp videoer på youtube som er over 15 minutter må du bekrefte kontoen din. Fremgangsmåte finner du her.

 

TEST 22.2

Q: Dersom en fullfører alle 3 løftene og har mer tid igjen, kan en ta et løft til på en tyngre vekt og ha det som tellende resultat?

A: Nei, det er kun 3 godkjente løft, og det første gjennomførte løftet vil være det tellende.

 

Q: Er det skalering for double unders for ungdoms- og masterklasser?

A: Nei, kun introklassen er skalert til single unders. For de eldste masterklassene fungerer NOR3F-ligaen som en kvalifisering direkte til Master-VM, og nivået er derfor lagt deretter.

 

Q: Er det lov å gjøre low hang snatch (under knærne)?

A: Ja. Her er regelboken litt utydelig, men det er altså lov å føre stangen så langt ned en ønsker, uten a være inntil bakken, etter en har låst ut i hang posisjon.

 

Q: Hvis en feiler et løft, kan en gjøre det på nytt?

A: Ja, dette står i flytbeskrivelsen. Du kan prøve på nytt helt til du får en godkjent repetisjon.

 

 

TEST 22.3

Q: Er det lov å starte med stangen i rack på STO og overhead squat?

A: Nei, stangen må ligge på bakken

 

Q: Er det lov å ta en snatch balance på OHS?

A: Nei, se standardboken som beskriver en OHS. Squat snatch er unntaket her.

 

 

TEST 22.4

Q: Er det lov å sette SkiErgen på nedtelling fra 22 kalorier?

A: Ja, det er lov, dersom du viser at den er stilt inn på 22 før testen starter.

 

Q: Må det vises på video når siste kalori tikker inn?

A: Skjermen må filmes etter testen er gjennomført og vise at 22 kalorier er nådd.